Sluiten

Top trainingen voor scholen in het PO, VO en IKC’s en maatschappelijke organisaties die doelgericht en gedegen willen werken aan brede talentontwikkeling.

Doel en missie: Staat T.O.P! talent van iedereen naar boven halen binnen je school (en organisatie) hoog in het vaandel? Wil je eenieder –kind en alle onderwijsbetrokkenen- de mogelijkheid en ruimte geven om die talenten optimaal de kunnen ontwikkelen? Dan is het volgen van deze TOP! trainingen de juiste keuze.

De afkorting T.O.P! staat voor Talent Ontwikkelings Programma. Een wetenschappelijk onderbouwd en doelgericht stappenplan om tot een doorgaande lijn voor brede talentontwikkeling te komen. 

T.O.P! staat in de tweede plaats ook voor je TOP voelen, want doen waar je blij van wordt maakt gelukkig

T.O.P! helpt je met een stappenplan van 24 doelgerichte stappen te talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zo ben vervolgens in staat om de TOP van je kunnen te bereiken.

Drie keer reden voor TOP! dus. 

Bel vrijblijvend voor meer informatie naar 06-30707746

De TOP! Training van Bureau Anders Wijs bestaat uit drie onderdelen: 

Talent Oriëntatie Programma

Talent Ontdekkings Programma

Talent Ontwikkeling Programma (alleen voor onderwijs)

Talent Oriëntatie Programma 

T.O.P! basis (dag/twee dagdelen):

Een wervelende dagtraining waarin ieder medewerker met hoofd, hart en handen kennismaakt met het Anders Wijs model, een meervoudig talentenmodel. Door middel van een lezing wordt het brein geprikkeld, door de samensessie het groepsgevoel geactiveerd en door de playshop T.O.P! wordt er actief en op speelse wijze met hoofd, hart en handen gewerkt met de Anders Wijze talenten!

Talent Ontdekkings Programma 

T.O.P! gevorderd (dag/twee dagdelen)

Een training waarin het team zicht krijgt op hun eigen unieke mix van talenten en ontdekken op welke wijze hun eigen en andermans kwaliteiten het meest tot hun recht komen en binnen teamverband ingezet kunnen worden. Dit doen we met het door mij ontwikkelde teamspel ‘Talentenblik’. Na deze oefeningen wordt er gezamenlijk gewerkt aan het verbinden van eigen talenten aan het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van kinderen en de vele mogelijkheden om dit binnen de school toe te passen worden gezamenlijk verkend. Er wordt een gezamenlijk gedragen keuze gemaakt, waaraan gewerkt gaat worden middels ‘proef’ballonnen.

Talent Ontwikkelings Programma

T.O.P! + methode, training plus het volledige T.O.P!-pakket. (dag training of twee dagdelen)

De slagroom op de taart, de complete methode: in deze laatste training leren leerkrachten, medewerkers de vijf fasen van talentontwikkeling kennen. Ze krijgen de vierentwintig doelbewuste stappen aangereikt om mee te werken binnen de school (of organisatie). Ze hebben doelgericht geleerd hun eigen talenten te verbinden aan het ontwikkelen van de unieke talenten van hun leerlingen. Aan het einde van deze unieke training mogen de deelnemers zich middels een certificaat T.O.P! trainers noemen en krijgt de school de volledige methode met map, handleiding en spel Talentenblik in het bezit. Hiermee is een doorgaande, wetenschappelijk onderbouwde leerlijn compleet! Leerkrachten kunnen het Talent Ontwikkeling Programma zelfstandig inzetten. Ieder kind heeft aan het einde van zijn schoolperiode zicht op zijn eigen talenten, heeft ontdekt hoe hij deze kan ontwikkelen en in te zetten middels een snuffelstage in groep acht, bovendien krijgt iedere leerling een talentenportfolio aan het einde van zijn schoolperiode, een TOP!-start in de schoolloopbaan en voor het verdere leven. Hoe fijn is dat om naast de cognitieve scores, zo’n talentportfolio mee te krijgen als top-start van je verdere studie en werkende loopbaan?

NB: TOP! voor volwassenen is er ook!

Dit unieke programma is geschikt voor organisaties die werken met het WEL-ZIJN van alle medewerkers én hun klanten.

Bel vrijblijvend voor meer informatie naar 06-30707746 of mail naar info@anders-wijs.nl.