Sluiten

Worstelt jouw kind in het basis- of voortgezet (beroeps) onderwijs met het leren?

Dan kan het zijn dat je kind nog nooit heeft geleerd te leren. Bureau Anders Wijs biedt hierin een unieke oplossing die zich keer op keer weer bewijst. Gewoon in de praktijk (zie daarvoor ook mijn enthousiaste reviews) maar ook via wetenschappelijk bewijs. In kortdurende trajecten via de Methode Leren-Leren leert jouw kind onder leiding van een zeer ervaren docent Jellie de Roos zijn of haar leerprobleem stap voor stap op zijn eigen manier aan te pakken. Aan het einde van dit effectieve traject krijg je als ouders samen met je kind een evaluatiegesprek en verslag en kun je jouw kind op dezelfde wijze thuis verder helpen.

Basisschool:

Na een korte intake maak ik als leren-lerendocent een plan om jouw kind te helpen met zijn specifieke leerprobleem. Na het traject heeft je kind weer zin om te leren en kan het weer gemotiveerd aan de slag met de juiste technieken. Ook ouders krijgen verslag van de inhoud zodat ze ook thuis in staat zijn om hun eigen kind effectief verder te helpen met het leren.

Vraag advies of  vrijblijvende info aan via info@anders-wijs.nl, aanmelden kan hier ook.

Voortgezet (Beroeps) Onderwijs: 

Na een kort telefonisch gesprek weet ik of jouw kind een geschikte kandidaat is voor de groepsdagtraining Leren-Leren (raadpleeg voor eerstvolgende datum de agenda) of beter individueel geholpen kan worden. In 1 dag (of 2 dagdelen bij individuele training) krijgt je kind inzicht in zijn beste leeringang, weet het hoe zijn geheugen nou echt werkt en leert het van mij die visuele leertechnieken toe te passen die wetenschappelijk bewezen zeer effectief zijn. Aan het einde van de dag krijgen ouders en hun kinderen alle info, lesmaterialen en een effectieve planmethode -na een uitgebreide uitleg- mee.

Bel voor vrijblijvend advies en mogelijkheden voor jouw kind: 06-30707746

Enorm herkenbaar maar ook geïnspireerd las ik het boek van Jellie de Roos “Juf klapt uit de school!” Daar wilde ik nog meer van weten! Enthousiast kijkend op haar site kwam ik de training ‘Leren-leren’ tegen. Dat leek met net iets voor onze oudste zoon van 11 jaar. Wat zou het fijn zijn als hij ’tools’ in handen krijgt waardoor hij beter met zijn dyslexie leert omgaan, maar ook beter ervaart waar zijn kracht en talenten liggen! Dat biedt de cursus leren-leren. Door Jellie heeft mijn zoon mogen inzien waar zijn talenten liggen en hoe hij kan omgaan met zijn dyslexie. Wat helpt hem en wat blokkeert. Dat stukje bewustwording is een belangrijke stap. Wat zou het fijn zijn als ‘Leren-Leren’ meer op school wordt toegepast Vooralsnog is dit voor hem een mooi proces geweest en we hopen dat hij dat blijft vasthouden!

Moeder en onderwijzeres Mariëlle Zaagman-Eikelboom

Onze zoon van 16 raakte steeds minder gemotiveerd. Hij deed zijn best en leerde wel, maar toch haalde hij steeds onvoldoendes op de vakken die hij echt nodig had om te slagen voor zijn eind-examens voor het V.M.B.O. Wij waren ten einde raad. Toen zagen we de advertentie van Bureau Anders Wijs. Binnen een week hadden we een intake-gesprek en vrij snel daarna kreeg hij de V.O. trainingsdag met 5 medeleerlingen. Hij leerde op deze dag op een andere wijze te leren, op een manier die veel beter bij hem past. Dit werd gelijk getest met toetsen zodat hij ook onmiddellijk resultaat zag. Thuis ging het veel beter en op school haalde hij steeds betere scores; het eindresultaat is dat onze zoon geslaagd is voor zijn examen! Dit is zeker een aanrader.

Moeder Marjon Koopstra