Sluiten

Op een zekere dag bepaalden de dieren dat ze een daad moeten stellen. Ze wilden iets doen aan de problemen met de ‘nieuwe wereld’. Ze bedachten dat ze een school moesten oprichten.

Ze stelden een lesrooster op met de vakken hardlopen, klimmen, zwemmen en vliegen. Om alle vakken goed te kunnen beoordelen en te registreren, kregen de dieren les in alle vakken.

De eend was een uitstekend zwemmer, eigenlijk zelfs beter dan zijn leraar, maar hij kon maar net meekomen als het om vliegen ging, en voor hardlopen kreeg hij een dikke onvoldoende.

Omdat het hardlopen hem zo slecht afging, moest hij nablijven en tenslotte het zwemmen eraan geven om zich toe te leggen op het hardlopen. Dit bleef hij volhouden totdat zijn zwemvliezen versleten warenen hij nog maar een matige zwemmer was. Matig was echter goed genoeg op school, dus niemand maakte zich er zorgen over, behalve de eend.

De haas was het beste van de klas met hardlopen, maar stortte in omdat hij zich teveel moest inspannen bij het zwemmen.

De eekhoorn was een uitstekend klimmer, totdat hij bij vliegles erg gefrustreerd raakte toen zijn leraar hem op de grond wilde laten starten in plaats van boven in een boom. Omdat hij zich zo druk maakte, kreeg hij uiteindelijk maar een matig cijfer voor vliegen en een dikke onvoldoende voor hardlopen.

De adelaar was een probleemkind en kreeg het zwaar te verduren. Bij de klimles was hij echter als eerste van allemaal boven in de boom. Hij deed dat echter op zijn eigen manier, daar stond hij op.

Aan het einde van het jaar bleek de leerling met de beste cijfers een vreemdsoortige aal te zijn, die uitstekend kon zwemmen, maar ook kon hardlopen klimmen en een beetje vliegen.

De prairiehonden gingen niet naar school en verzetten zich tegen het betalen van schoolgeld omdat het bestuur graven in de grond niet in het lesprogramma wilde opnemen.

Zij deden hun kinderen in de leer bij een das, maar verenigden zich later met de aardvarkens en de wangzakratten en richten een succesvolle privé-school op.

Zou dit verhaal eigenlijk een moraal hebben?

Oorspronkelijk verhaal van George H. Reavis uit het boek ‘Balsem voor de ziel’, vrij vertaald door Jellie de Roos, schrijfster van het boek ‘Juf klapt uit de school’. Te bestellen op www.anders-wijs.nl