Sluiten

Meneer Cito ik heb als ex-juf een paar vragen voor u, vragen die mij al een hele tijd (na 22 jaar onderwijs) bezighouden. Graag lees ik per ommegaande uw antwoorden. Oja, u heeft een uur om mij van antwoorden te voorzien, zo werkt dat immers ook met uw beroemde toetsen. De tijd gaat NU in:

Vragen

  1. Weet u dat de bedoeling van de bedenker van de Cito-toets heel anders was dan die van u? En dat meneer de Groot -de oorspronkelijke bedenker- wakker ligt van uw inzet van zijn Cito-toets als instrument om de hoogte van vervolgonderwijs te bepalen?
  2. Denkt u nu werkelijk dat alle 12 jarigen met een moment-opname van een eindtoets Cito geholpen zijn om het juiste vervolgonderwijs te vinden? Is het goed om dit instrument voor 50 procent mee te laten wegen in het oordeel?
  3. Wist u eigenlijk dat er best wel gesjoemeld wordt met uw Cito-tussentoetsen? Gek toch, dat de laatste jaren de gemiddelde scores in Nederlandse scholen steeds hoger worden. Is het -met de wetenschap van sjoemelen- dan wel eerlijk om de normscores steeds weer omhoog te schroeven? En als gevolg daarvan leerlingen hoger moeten scoren en leerkrachten harder moeten werken? Wie zijn daarvan dan vooral de dupe denkt u?
  4. Bent u ervan op de hoogte dat, ten gevolge van de prestatiedrang om te voldoen aan de Cito-norm, leerlingen geweigerd worden bij de aanname op een school? Omdat een directeur bang is dat één of meerdere slecht scorende leerlingen het schoolgemiddelde naar beneden zullen halen?
  5. Waarom zijn alle toetsen eigenlijk zo talig? Zelfs de Cito rekentoets is 100 procent talig. Vindt u dat wel eerlijk voor de minder talige kinderen die misschien wel heel goed in rekenen zijn, maar dat in uw toetsen niet kunnen laten zien? Gewetensvraag: Gaat u met uw toets van alle leerlingen met ieder talent uit? Of richt u zich alleen op de leerlingen die sterk zijn in taal (en talig rekenen)?
  6. Waarom zijn uw huidige Cito-toetsen op Marktplaats te koop?
  7. Wist u dat Finland -zonder gestandaardiseerde toetsen- sinds jaar en dag volgens de PISA ranking in Europa ‘het beste’ onderwijs geeft? Hoe verklaart u dat?
  8. Weet u dat leraren de kinderen weken voor de daadwerkelijke Cito-toetsen oefenen met de vraagstelling van de Cito-toetsen en ze helpen met trucjes om de toets maar zo hoog mogelijk te scoren? Zinvol vindt u?
  9. Is het u bekend dat er speciale dure Cito-trainingen gegeven worden en dat dit alleen betaalbaar is voor de rijke kinderen in Nederland? Wat betekent dat voor de arme leerlingen in ons land? Eerlijk vindt u? Wist u dat de oorspronkelijk bedenker van de Cito-toets -meneer de Groot- juist het nobele streven had om een instrument te maken dat zou aantonen dat kinderen van arbeiders-gezinnen net zo’n hoog potentieel hadden als de rijkeluiskinderen? Mooi streven toch, maar wat komt er nu eigenlijk van zijn missie terecht?
  10. Weet u dat ten gevolge van het keurslijf dat Cito met zich meebrengt, veel kinderen school niet meer zo leuk vinden omdat ze keer op keer vooral ervaren waar ze niet zo goed in zijn? En onnodig met elkaar vergeleken worden op een zeer smal gebied? Wist u bovendien dat heel veel leerkrachten en schoolleiders afknappen (vindt u trouwens 21-25 procent burn-out in het onderwijs ook zo’n hoog cijfer?) op hun mooie beroep omdat ze ten gevolge van dit prestatiedenken dingen moeten doen waar ze helemaal niet achter staan?

Goed, dit waren de 10 vragen. En als toegift, omdat u zo houdt van het zinnetje ‘Meten = weten’ deze:

Zullen we eens meten hoe groot het Cito-draagvlak in het Nederlandse onderwijs is? Stel dat het minder dan 50 procent is, onvoldoende dus, zullen we dan afspreken dat u stopt met uw gestandaardiseerde, markt-economisch gerichte praktijken?

Gelukkig hebben we inmiddels Mevrouw Iep ook, is er een route 8 die zich veel meer aan kinderen aanpast, meneer Cito toch wanneer wordt u ook Anders Wijs? Zo kunnen we meer kiezen vanuit het kind, zoals het klopt!

Zullen we dan in ieder geval weer oog gaan hebben voor onze kinderen, hun unieke talenten, hun vele andere manieren van leren? Zullen we ze dan niet – nee nooit- meer stoppen in een niet passende onderwijs mal? Zullen we dan van ‘passend’ onderwijs samen weer kloppend onderwijs gaan maken? Wilt u alstublieft ook Anders Wijs worden? Dan kunnen we het onderwijs ook weer Anders Wijs maken.

Meneer Cito, ik kijk uit naar uw antwoorden. Let wel, het is vijf voor twaalf. Denkt u nog eens goed na over uw antwoorden, kloppen ze werkelijk? Ik sta met de rode pen klaar. Ik ben namelijk zelf erg klaar met het afrekenmodel dat we hebben gecreëerd.

Een Anders Wijze groet van

Jellie de Roos

alias ‘Juf klapt uit de school’ (Titel van mijn boekje open over onderwijs, maar dan echt heel Anders Wijs)

www.anders-wijs.nl